Ei eläkettä vaan elämää varten

Julkaistu Aamulehdessä 26.7.2014

Aamulehden pääkirjoituksessa 22.7. käsiteltiin kannustinkarttumaa ja toivottiin työurien pidentämistä jakamalla taloudelliset kannustimet nykyistä tasaisemmin pitkin työuraa.
Eläkejärjestelmän taloudellisten kannustimien kautta todellista vaikutusta työurien pituuteen on mahdollista saavuttaa ainoastaan työuran loppupäähän kohdistuvilla taloudellisilla hyödyillä. Työuran alku- ja keskivaiheessa usko kestävään eläkejärjestelmään on tärkeää, mutta työssä ei käydä tai jätetä käymättä usean kymmenen vuoden päässä siintävän eläkkeen vaikutuksesta.

8522717632_d14325d6a5_z

Toimivan kannustimen tulee konkretisoitua järkevällä aikavälillä, jotta vaikutusta käyttäytymiseen tapahtuu ja vaikutus lisääntyy, mitä lähempänä saavutettava hyöty on. Eläkevakuutuksessa on kyse turvasta vanhuuden ja sairauden varalle lähes koko työuran ajan. Kun eläkkeelle jääminen on riittävän lähellä, alkaa eläkkeen määrä vaikuttaa myös työuran pituuteen. Taloudelliset kannustimet työuran alku- ja keskivaiheille täytyy kuitenkin etsiä muualta kuin eläkejärjestelmästä.

Työuran alku- ja keskivaiheen taloudelliset kannustimet löytyvät uudesta sosiaaliturvamallista, jossa otetaan kokonaisuutena huomioon sosiaaliturva, työllistymistuet, verotus ja eläkejärjestelmä siten, että työnteko on yksilölle aina kannattavaa. Tämä ei ole nykypäivänä todellisuutta, joten muutokselle on tarvetta. Myös eläkejärjestelmän ja työelämän kehittämisen kautta voidaan pidentää työuria. Siirtämällä työterveyshuollon painopistettä yhä vahvemmin perustehtävänsä äärelle ennaltaehkäisevään työhön saadaan työkyvyttömyyseläkkeiden määrää vähennettyä. Näin tehdään palvelus yksilölle, työnantajalle ja yhteiskunnalle. Työviihtyvyyteen panostamalla lisätään ihmisten halua jatkaa työuraa ja eläkkeelle siirtymisen joustavoittamisella annetaan ihmisille mahdollisuus löytää juuri oma reitti eläkkeelle.

Taloudelliset kannustimet työuran alku- ja keskivaiheille täytyy kuitenkin etsiä muualta kuin eläkejärjestelmästä.

Jatkossakin eläkejärjestelmässä kannattaa olla taloudellisia kannustimia työuran jatkamiseen. Lisäksi tarvitsemme määrätietoisia ratkaisuja, joilla teemme työstä kaikissa eri elämäntilanteissa mahdollista ja myös taloudellisesti kannattavaa.

Jouni Markkanen
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu (kok)
Tampere

Kuva: Frédérik Bisson, Flickr.com

Share This: