Valikko Sulje

Ihmisyys

Ihminen on aina yksilö ja se unohtuu aivan liian usein!

Mahdollisuuksien tasa-arvon pitää kuulua kaikille. Korjauslistalla ovat esimerkiksi sukupuolten väliset selittämättömät palkkaerot, nuorten naisten ylikorostuneet määräaikaiset työsuhteet ja ihmisen oikeus päättää omasta kehostaan.

Monimuotoisuus tekee Suomesta paikan, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus onnellisuuteen.

Puututaan ongelmiin mieluiten ennen niiden ilmenemistä. Jos ongelmia tulee vastaan, tarjotaan yksilöllisiä ratkaisuja, joilla saadaan autettua ihminen takaisin pystyyn. Tehdään sosiaalisia investointeja, joiden tärkein tehtävä on auttaa ihmistä. Samalla myös yhteiskunta voittaa. Esimerkkinä sosiaalisesta investoinnista toteutetaan Tampereen malli terapiatakuusta, jotta nuori saa apua nopeasti, kun ongelmia ilmenee.

Tehdään Suomesta ja Tampereesta kansainvälisempi kehittämällä kotouttamista työ- ja koulutusperustaiseksi. Suomen täytyy olla avoin ja houkutteleva paikka erilaisille ihmisille! Vain siten saamme ihmiset jäämään ja tulemaan tänne varmistamaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden.