Valikko Sulje

Ympäristö

Jos emme pysäytä ilmaston lämpenemistä, muiden poliittisten päätösten tekeminen on lähes merkityksetöntä. Meidän täytyy nopeasti kantaa oma vastuumme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, luoda kannustava ympäristö luoda ilmasto-innovaatioita ja vaikuttaa Euroopan Unionissa, jotta saamme ilmastovaikutukset sisällytettyä suoraan tuotteiden hintoihin.

Oma tontti kuntoon

Meidän tulee tehdä selkeä kartoitus siitä, mistä Suomen ilmastopäästöt koostuvat ja rakentaa eri päästöä aiheuttavien osioiden alle keinovalikoimaa, jolla voimme vähentää päästöjä. Lisäksi ilmastovaikutukset tulee tuoda näkyviksi ihmisille, jotta meidän on helpompi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että Suomi vähentää päästöjä oman osuutensa ja vielä selvästi sen yli!

Ympäristö-innovaatioille kannustava ympäristö

Suomen valtti on osaaminen ja se on syytä ottaa käyttöön myös ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä. Kohdennetaan sektorille koulutusta, julkista innovaatiorahaa tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä luodaan mahdollisimman kannustava yritysympäristö tehdä ja kokeilla uutta. Suomi on pieni piste maailmassa, josta ilmastoinnovaatiot voivat levitä kulovalkeana maailmalle.

Tampere suunnannäyttäjänä

  1. Luodaan Tampereesta paikka, jossa ilmasto-innovaatioiden etsiminen ja rakentaminen on helpointa maailmassa.
  2. Tehdään omat ilmastoratkaisut kustannustehokkaasti. Esimerkiksi palvelinkeskusten hukkalämmön hyödyntäminen, biopolttoaineiden hyödyntäminen liikenteessä sekä vanhojen rakennusten päivittäminen älykkäiksi samalla vähentävät merkittävästi päästöjä ja pienentävät kustannuksia. Kaikki voittavat!

Ympäristövaikutukset hintoihin kansainvälisillä sopimuksilla

Markkinatalouden pitää olla ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen renki. Tuotteiden elinkaaren aikana syntyvät ilmastovaikutukset täytyy saada kuluttajahintoihin sisälle eri mekanismein. Lisäksi markkinoille tulee luoda mekanismit, jotka kannustavat positiivisiin ilmastovaikutuksiin.

Otetaan tavoitteeksi Suomelle moninkertainen hiilikädenjälki verrattuna hiilijalanjälkeen!