Jouni Markkanen, eduskuntavaaliehdokas 2019

YMPÄRISTÖ

Jos emme pysäytä ilmaston lämpenemistä, muiden poliittisten päätösten tekeminen on lähes merkityksetöntä. Meidän täytyy nopeasti kantaa oma vastuumme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, luoda kannustava ympäristö luoda ilmasto-innovaatioita ja vaikuttaa Euroopan Unionissa, jotta saamme ilmastovaikutukset sisällytettyä suoraan tuotteiden hintoihin.

Oma tontti kuntoon
Meidän tulee tehdä selkeä kartoitus siitä, mistä Suomen ilmastopäästöt koostuvat ja rakentaa eri päästöä aiheuttavien osioiden alle keinovalikoimaa, jolla voimme vähentää päästöjä. Lisäksi ilmastovaikutukset tulee tuoda näkyviksi ihmisille, jotta meidän on helpompi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että Suomi vähentää päästöjä oman osuutensa ja vielä selvästi sen yli!

Ympäristö-innovaatioille kannustava ympäristö
Suomen valtti on osaaminen ja se on syytä ottaa käyttöön myös ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä. Kohdennetaan sektorille koulutusta, julkista innovaatiorahaa tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä luodaan mahdollisimman kannustava yritysympäristö tehdä ja kokeilla uutta. Suomi on pieni piste maailmassa, josta ilmastoinnovaatiot voivat levitä kulovalkeana maailmalle.

Ympäristövaikutukset hintoihin kansainvälisillä sopimuksilla
Markkinatalouden pitää olla ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen renki. Tuotteiden elinkaaren aikana syntyvät ilmastovaikutukset täytyy saada kuluttajahintoihin sisälle eri mekanismein. Lisäksi markkinoille tulee luoda mekanismit, jotka kannustavat positiivisiin ilmastovaikutuksiin.

Otetaan tavoitteeksi Suomelle moninkertainen hiilikädenjälki verrattuna hiilijalanjälkeen!

EHDOKAS

KAMPANJAPÄÄLLIKKÖ

Jouni Markkanen
040 542 9514
jouni@jounimarkkanen.fi

Niina Hämäläinen
044 302 8294
niina@jounimarkkanen.fi

LAHJOITA KAMPANJALLE

MobilePay 040 542 9514

Tiliyhteys FI28 5731 6520 1663 58 / Yhteisöllisen Tampereen puolesta ry


Copyright Jouni Markkanen 2019

Ehdolla eduskuntaan! ÄÄNESTÄ 33!